Υπέρηχος Νωτιαίου Σωλήνα

Το υπερηχογράφημα αποτελεί πρωταρχική εξέταση εκλογής με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε όλο το φάσμα της ανατομίας του νωτιαίου σωλήνα με μεγάλη ακρίβεια, σε εξειδικευμένο ιατρείο υπερήχων από έμπειρο Ακτινοδιαγνώστη.

Πιο χρήσιμο είναι κατά τη νεογνική περίοδο έως τους τρείς μήνες ζωής, χρονικό διάστημα στο οποίο τα σπονδυλικά τόξα δεν έχουν οστεοποιηθεί.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου: ακριβής και διαγνωστική, εύχρηστη, χαμηλού κόστους, στερείται ιοντίζουσας ακτινοβολίας και δεν απαιτείται φαρμακευτική καταστολή για την διενέργειά της.

Η σημαντικότερη ένδειξη για υπερηχογραφικό έλεγχο είναι η διερεύνηση δυσραφισμού του σπονδυλικού σωλήνα ( spinal dysraphism) όπως η ύπαρξη λιπομυελοκήλης, λιπομηνιγγοκήλης, πρόσθιας μηνιγγοκήλης, διαστηματομυελίας, συριγγομυελίας και αγενεσίας ιερού οστού.

Κλινικά σημεία που μπορεί να συσχετίζονται με μια από τις παραπάνω ανωμαλίες και χρήζουν διερεύνησης είναι:

  • Δερματικές ανωμαλίες της ιεροκοκκυγικής χώρας και προς τη μέση γραμμή, όπως: υπέρχρωση δέρματος ,θύσανος τριχών, υποδόριο λίπωμα, υποδόριο αιμαγγείωμα, δερματικό βοθρίο, αγγειακός σπίλος ή τυφλό δερματικό cialisfrance24.com συρίγγιο.
  • Συγγενείς ανωμαλίες όπως ατρησία ορθού και πρωκτού και εκστροφή κλοάκης.