Υπερηχογραφικός Έλεγχος Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) αποτελεί κοινό πρόβλημα σε νεογνά, βρέφη και παιδιά που χαρακτηρίζεται από παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος της ΓΟΠ συνίσταται σε συνεχή παρακολούθηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα λεπτών, της κατώτερης μοίρας του οισοφάγου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής και της καρδίας του στομάχου, αμέσως μετά τη χορήγηση ενός πλήρους γεύματος . Στο χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να διαπιστωθούν ένα ή πολλαπλά επεισόδια παλινδρόμησης.

Η ΓΟΠ ταξινομείται σε βαρύτητα ανάλογα με το ποσό του γαστρικού περιεχομένου που παλινδρομεί και τη διάρκεια του επεισοδίου.

Πρόκειται για αξιόπιστη μέθοδο της οποίας η ευαισθησία φτάνει σε ποσοστό 95% και ενδείκνυται για τη διάγνωση ΓΟΠ κυρίως στη νεογνική και βρεφική ηλικία.

Το σημαντικό της πλεονέκτημα είναι ότι στερείται ιοντίζουσας ακτινοβολίας, γεγονός που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς σε πραγματικό χρόνο, για μεγάλο χρονικό διάστημα και όσες φορές χρειαστεί τη γαστροοισοφαγική συμβολή, χωρίς το παιδί να εκτίθεται σε βλαπτικούς παράγοντες.